top of page

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

OKRES GWARANCJI NA ZACISKI HAMULCOWE

Firma Kobalt zapewnia najwyższą jakość regenerowanych zacisków hamulcowych, dlatego udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty wykonania usługi.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w dniu dostarczenia uszkodzonego zacisku do siedziby firmy. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona, regenerowany zacisk musi być dostarczony w całości, tzn. nie może być rozkręcony lub posiadać żadnych śladów manipulacji. Jeśli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie klient dostaję od Nas drugi zacisk na wymianę.

Proces gwarancyjny:

  1. Weryfikujemy usterkę.

  2. Szukamy przyczyny jej powstania.

  3. Określamy zakres naszej odpowiedzialności za powstałą usterkę.

  4. Przedstawiamy klientowi nasze wnioski płynące z dokonanej analizy.

  5. Jeśli usterka jest następstwem naszego błędu, wydajemy klientowi drugi zacisk na wymianę.

Gwarancja wygasa w następujących przypadkach:

  • element po regeneracji zostanie rozkręcony, rozebrany bez zgody sprzedawcy;

  • zostaną dokonane jakiekolwiek modyfikacje przez Klienta;

  • element będzie użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem;

  • usterka zregenerowanego zacisku hamulcowego będzie następstwem złego stanu technicznego współdziałających z nim części (klocki, tarcza hamulcowa, siłownik hamulcowy)

  • powstały uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.

bottom of page